EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

High-end precízny audio zosilňovač.

Projekt INCUS

 • Zosilňovač triedy Quasi-AB.
 • Typ konštrukcie: sériovo-paralelný mono blok.
 • Celkové harmonické skreslenie + šum 0,03 % v rámci zvukového spektra 20 Hz až 35 000 Hz.
 • Odstup signálu od šumu vyšší ako 92 dB s nízkou úrovňou šumu 2,0 µV.
 • Linearita s ratingom IMD (SMPTE) 0,004 %.
 • Ultra-nízka spätná impedancia.
 • Výstupný výkon jedného monobloku: 136W@8ohm, 181W@6ohm, 272W@4ohm, 544W@2ohm.

Súkromný CubeSat

 • Fotografovanie Zeme, objektov slnečnej sústavy a blízkych objektov vesmíru.
 • Prenájom dát alternatívnych senzorov pre vedecké účely.

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Elektronika do LiteScope™ od NenoVision

 • UHV kompatibilné materiály
 • Presné riadenie signálov
 • Kompaktný dizajn
 • Riadenie nákladov dizajnom

Dizajn elektroniky pre ohrievací systém v spolupráci s NenoVision.

4-kanálový Regulátor pre Skenovací Sondový Mikroskop

 • 4 variabilne galvanicky oddelené kanály
 • Výkonné ochrany obvodov
 • Jednoduchá identifikácia poruchy
 • Viacpásmové filtrovanie citlivých obvodov
 • Vysoká teplotná stabilita a nízky šum
 • Hliníkové jadro pre kvalitný odvod tepla

Mikrokontrolér so 100% ATmega2560

TriloBITE 2560 PRO

 • MCU ATmega2560
 • 100% dostupné porty
 • interné LDO zdroje 3V3 a 5V
 • externý zdroj od 1,8V
 • vymeniteľný kryštál

Led displej 1024pix

DLM3232

 • 8-bitová dátová zbernica
 • analógová regulácia jasu

Univerzálna karta DIN41612 optimalizovaná pre vývoj pre NenoVision.

Vývojová a diagnostická karta s DIN41612

Dizajn pre veľké prúdové a izolačné vlastnosti.

Tréningový programátor mikrokontrolérov s architektúrou 89C2051.

ProgAT2051

 • Programovanie cez RS232
 • Jednoduché programovanie MCU

Nekonečný kamerový slider

ECS-0

Nekonečný robotický slider pre filmový priemysel, výskum, medicínu a vojenské použitie.