EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

Umiestnenie výskumného centra:
Brno, Česká Republika

Bankové spojenie:
CZ7961000000001016845862

Spojte sa s nami: