EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

Mikrokontrolér so 100% ATmega2560

TriloBITE 2560 PRO

 • MCU ATmega2560
 • 100% dostupné porty
 • interné LDO zdroje 3V3 a 5V
 • externý zdroj od 1,8V
 • vymeniteľný kryštál

Nekonečný kamerový slider

ECS-0

Nekonečný robotický slider pre filmový priemysel, výskum, medicínu a vojenské použitie.

Led displej 1024pix

DLM3232

 • 8-bitová dátová zbernica
 • analógová regulácia jasu

Tréningový programátor mikrokontrolérov s architektúrou 89C2051.

ProgAT2051

 • Programovanie cez RS232
 • Jednoduché programovanie MCU

Tréningový programátor mikrokontrolérov s architektúrou 89C2051.

ProgAT2051

 • Programovanie cez RS232
 • Jednoduché programovanie MCU