Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Návrh elektroniky do Ultra Vysokého Vákua do laboratórnych podmienok v spolupráci s NenoVision.

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Návrh elektroniky do Ultra Vysokého Vákua do laboratórnych podmienok v spolupráci s NenoVision.

Vývoj špeciálnej elektroniky pre LiteScope™ od NenoVision.

Vývoj špeciálnej elektroniky pre LiteScope™ od NenoVision.

NenoVision vyrába unikátny mikroskop atomárnych síl pod názvom LiteScope™ navrhnutý pre jednoduchú integráciu do rôznych skenovacích elektrónových mikroskopov, čo umožňuje in-situ kolektívnu charakterizáciu vzorky v nanoúrovni.

Našou úlohou bolo prispôsobiť dizajn elektroniky LeiteScope™ a návrh PCB do prostredia ultra vysokého vákua (UHV).

Pre vákuovú elektroniku sú kladené vysoké kritériá na materiály jednotlivých komponentov s ohľadom na parametre ako TML (Celková strata hmotnosti), RML (Obnovená strata hmotnosti), CVCM (Zhromaždený prchavý kondenzovateľný materiál) a WVR (Regenerovanie vodnej pary).

Samotná elektronika musí byť schopná odolať účinkom procedúr tepelnej prípravy mikroskopu, alebo pracovať v prostredí s extrémne nízkymi teplotami a v priestore nasýtenom elektrónmi zo skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM).

Požiadavky na vývoj elektroniky boli ďalej založené na vysokých kritériách vyplývajúcich z aplikačných požiadaviek samotného mikroskopu atomárnych síl, ktorý meria topografiu vzoriek na nanoúrovni pri vysokom rozlíšení, a preto vyžaduje veľké zosilnenie elektrických signálov pri nízkom šume.

"Transparentný pohľad na kvalitné PCB."

Výberu materiálov, ktoré sme použili, predchádzal výskum a testovanie vhodných materiálov v ultra vysokom vákuu a v neposlednom rade na základe skúseností vedcov z NenoVision. Všetky materiály, ktoré sme použili pri výrobe dosiek plošných spojov, vrátane všetkých komponentov, boli testované pomocou testu RGA (analýza zvyškového plynu) a prešli prísnym výberom podľa špecifikácií NASA.

Vďaka unikátnym a precíznym technickým riešeniam sme umožnili vytvorenie unikátneho mikroskopu atómárnych síl s unikátnou a presnou elektronikou vhodnou do ultra-vysokého vákua.

LiteScope™

Nízko-šumový zosilňovač

Precízny dizajn PCB

Riadenie zemných slučiek

Precízne riadenie signálov

Presné rozloženie na zníženie šumu

UHV kompatibilné materiály

Kompresia komponentov na zmenšenie rozmerov

Kompaktný dizajn 21 x 56 x 8 mm

Riadenie nákladov dizajnom

Nízko-profilové pripojenie piezo skenerov

Nízko-profilový PCB dizajn

Selektívna kontrola signálov

Kompaktný dizajn 17 x 22 x 2,5 mm

UHV kompatibilné materiály

Nízko-šumový zosilňovač

Precízny dizajn PCB

Riadenie zemných slučiek

Precízne riadenie signálov

Presné rozloženie na zníženie šumu

UHV kompatibilné materiály

Kompresia komponentov na zmenšenie rozmerov

Kompaktný dizajn 21 x 56 x 8 mm

Riadenie nákladov dizajnom

Nízko-profilové pripojenie piezo skenerov

Nízko-profilový PCB dizajn

Selektívna kontrola signálov

Kompaktný dizajn 17 x 22 x 2,5 mm

UHV kompatibilné materiály