TriloBITE 2560
profesionálny

Mikrokontrolér so 100% ATmega2560
pre robotiku, automatizáciu a široké použitie.

TriloBITE 2560
profesionálny

Mikrokontrolér so
100% ATmega2560
pre robotiku, automatizáciu a široké použitie.

Čo je TriloBITE 2560 PRO?

Čo je
TriloBITE 2560 PRO?

TriloBITE 2560 PRO je modul určený na inštaláciu do väčších profesionálnych systémov riadiacej a automatizačnej techniky, ale vďaka svojej univerzálnosti môže slúžiť aj ako pomoc pri vývoji vašich vlastných systémov.

Jadrom modulu je populárny mikrokontrolér ATmega2560, ktorý počtom svojich vnútorných periférií, ktoré sú všetky prístupné cez konektory, umožňuje použitie v širokej škále technológií.

V porovnaní s ostatnými komerčnými modulmi podobného typu obsahuje minimum externých komponentov potrebných pre jeho fungovanie, vďaka čomu bolo možné vytvoriť produkt s vysokou úrovňou modularity. Všetky ďalšie IO bloky sú obsiahnuté v okolitých periférnych moduloch, ktoré integrátor vytvorí podľa jeho špecifikácií.

Vlastnosti

 • Mikrokontrolér ATmega2560.
  – 100% dostupné všetky porty a funkcie.
 • Dva LDO zdroje 5V0 a 3V3.
 • Napätia interných zdrojov sú permanentne dostupné na viacpinových konektoroch.
 • Možnosť napájať MCU z viacerých miest. Napájanie od 1,8VDC do 5,5VDC a od 6,5VDC do 20VDC.
 • Možnosť trvale napájať mikrokontrolér aj cez ICSP.
 • Vymeniteľný kryštál v dutinkách.
 • Možnosť pomocou SMD jumperov úplne odpojiť obvod s kryštálom a používať externé hodiny.
 • Dolno-priepustný filter s možnosťou jednoducho ho vylúčiť z funkcie.
 • Programovanie pomocou ICSP.
 • 11 logicky zoradených portov.
 • Konektor FEATURES s funkciami:
  – Externý RESET.
  – Externé hodiny.
  – AREF MCU.

Použitie

 • Riadiace jednotky
 • Data loggery
 • Roboty
 • Regulátory
 • PLC
 • Displeje
 • Batériou napájané systémy
 • Mobilné aplikácie

Porovnanie

TriloBITE 2560 PRO

Ostatné platformy s ATmega2560

vs. ostatné platformy s ATmega2560

TriloBITE 2560 PRO

ATmega2560
100% dostupné všetky porty a funkcie.

Niektoré porty nie sú k dispozícii.

Dva LDO zdroje 5V0 a 3V3.

Napájací zdroj iba 5V0, alebo interný LDO nie je k dispozícií.

Napätia interných zdrojov sú permanentne dostupné na viacpinových konektoroch.

Napätie interného napájania je trvalo k dispozícii iba na jednom konektore alebo pine.

Vymeniteľný kryštál v dutinkách.

Kryštál je pripevnený k PCB.

Možnosť pomocou SMD jumperov úplne odpojiť obvod s kryštálom a používať externé hodiny.

Nie je možné odpojiť obvod s kryštálom a použiť externé hodiny.

Dolno-priepustný filter s možnosťou jednoducho ho vylúčiť z funkcie.

Dolno-priepustný filter neexistuje.

Podstatne odolnejšia voči rušeniu vďaka presnému selektívnemu filtrovaniu.

Podstatne náchylnejšie na rušenie.

Konektory sú usporiadané podľa portov MCU.

Nelogické usporiadanie konektorov.

Možnosť trvale napájať mikrokontrolér aj cez ICSP.

Nie je možné spoľahlivo napájať cez konektor ICSP.

USB neexistuje, ale pre integrátora je nežiadúce. (Programovanie cez ICSP).

USB je k dispozícii, ale pre integrátora často nepotrebné.

Maximálne napájacie napätie 20VDC. (Zahrnuté ochrany).

Napájacie vstupy bez ochrán.

Možnosť používať "čistý" MCU.

Neodpojiteľné zdroje napájania a obslužné obvody.

Výrazne menšie rozmery.

Veľké rozmery, alebo nepraktické tvary.

ATmega2560
100% dostupné všetky porty a funkcie.

Dva LDO zdroje 5V0 a 3V3.

Napätia interných zdrojov sú permanentne dostupné na viacpinových konektoroch.

Vymeniteľný kryštál v dutinkách.

Možnosť pomocou SMD jumperov úplne odpojiť obvod s kryštálom a používať externé hodiny.

Dolno-priepustný filter s možnosťou jednoducho ho vylúčiť z funkcie.

Podstatne odolnejšia voči rušeniu vďaka presnému selektívnemu filtrovaniu.

Konektory sú usporiadané podľa portov MCU.

Možnosť trvale napájať mikrokontrolér aj cez ICSP.

USB neexistuje, ale pre integrátora je nežiadúce. (Programovanie cez ICSP).

Maximálne napájacie napätie 20VDC. (Zahrnuté ochrany).

Možnosť používať "čistý" MCU.

Výrazne menšie rozmery.

Ostatné platformy s ATmega2560

Niektoré porty nie sú k dispozícii.

Napájací zdroj iba 5V0, alebo interný LDO nie je k dispozícií.

Napätie interného napájania je trvalo k dispozícii iba na jednom konektore alebo pine.

Kryštál je pripevnený k PCB.

Nie je možné odpojiť obvod s kryštálom a použiť externé hodiny.

Dolno-priepustný filter neexistuje.

Podstatne náchylnejšie na rušenie.

Nelogické usporiadanie konektorov.

Nie je možné spoľahlivo napájať cez konektor ICSP.

USB je k dispozícii, ale pre integrátora často nepotrebné.

Napájacie vstupy bez ochrán.

Neodpojiteľné zdroje napájania a obslužné obvody.

Veľké rozmery, alebo nepraktické tvary.

EAGLE
schematický symbol,
PCB stopa
& 3D

Ostatné formáty na

ATmega2560 zahrnutá
do TriloBITE 2560 PRO

ATmega2560 zahrnutá do
TriloBITE 2560 PRO

ATmega2560 je 8-bitový CMOS mikrokontrolér založený na architektúre AVR RISC. V jednom hodinovom cykle dosahuje výkon blížiaci sa 1 MIPS na MHz, čo umožňuje dizajnérovi vytvoriť efektívnu aplikáciu s veľkým výpočtovým výkonom a malou spotrebou energie.

Niektoré funkcie

 • 135 výkonných inštrukcií - väčšina vykonaná v jednom hodinovom cykle
 • 32 x 8 pracovných registrov na všeobecné použitie
 • Priepustnosť až 16 MIPS pri 16MHz
 • 256 KB FLASH
 • 4 KB EEPROM
 • 8 KB SRAM
 • Rozhrania JTAG a ICSP
 • Dva 8-bitové časovače / čítače
 • 4 x 16-bitové časovače / čítače
 • RTC so samostatným oscilátorom
 • 4 x 8-bitové PWM kanále
 • Dvanásť kanálov PWM s programovateľným rozlíšením od 2 do 16 bitov
 • 16-kanálový, 10-bitový ADC
 • 4 programovateľné sériové USART
 • Watchdog
 •  Analógový komparátor
 • Interný kalibrovaný oscilátor
 • Externé a interné zdroje prerušenia
 • Šesť režimov spánku
 • 86 programovateľných I/O liniek
 • Ultra-nízka spotreba energie
 • Napájanie od 1,8V-5,5V
 • Rýchlosť 0-16MHz

TriloBITE 2560 PRO
zahrnutý do ECS-0

TriloBITE 2560 PRO je univerzálny riadiaci modul určený pre automatizáciu a robotiku, vyrobený v EUES LABORATORY. Je to systém vyvinutý priamo pre projekt ECS-0, neskôr sa však jeho vývoj zameral na vývoj univerzálnejšieho systému.

ECS-0 je univerzálny robotický lineárny posuvný systém určený pre náročné aplikácie a prostredia. Je určený na pohybovanie posuvného robota po neobmedzených dĺžkach, čo je možné dosiahnuť vďaka jedinečnému spojovaciemu systému vyvinutému v EUES LABORATORY, ktorý spája ďalšie identické lineárne jednotky.

TriloBITE 2560 PRO
zahrnutý v INCUS

Projekt INCUS je veľmi presný high-end audio zosilňovač pracujúci v triede Quasi-AB. Konštrukčné riešenie je zamerané na veľmi presné riadenie zemných slučiek, selektívne kvalitné filtrovanie napájacích obvodov a presné koncové bloky samotného zosilňovača vyrobené z prvotriednych komponentov a materiálov.

Riadiaca elektronika bude pomocou redundantného systému selektívne kontrolovať teplotu, prúdy a signály všetkých výkonových systémov. Systém kontroly bude vyrobený z diskrétnych operačných zosilňovačov, ktoré budú zabezpečovať spoľahlivé riadenie kritických udalostí. Správu systému bude spravovať mikrokontrolér TriloBITE 2560 PRO.

ilustračný obrázok