ECS-0

Endless Camera Slider - 0 je robotizovaný lineárny posuv pre filmový priemysel, výskum, medicínu a vojenské použitie.

ECS-0

Endless Camera Slider - 0 je robotizovaný lineárny posuv pre filmový priemysel, výskum, medicínu a vojenské použitie.

Čo je ECS-0?

ECS-0 je univerzálny robotický lineárny posuvný systém určený pre náročné aplikácie a prostredia.

Je určený na pohybovanie posuvného robota po neobmedzených dĺžkach, čo je možné dosiahnuť vďaka jedinečnému spojovaciemu systému vyvinutému v EUES LABORATORY, ktorý spája ďalšie identické lineárne jednotky. ECS-0 navyše umožňuje synchronizovaný chod viacerých posuvných robotov na jednom, alebo viacerých lineárnych vedeniach.

Vďaka užívateľsky vymeniteľnému interface, môže byť ECS-0 použitý pre rôzne aplikácie s presnosťou polohovania až 0,01mm na vzdialenosti 1m.

Jadrom ECS-0 sú dva redundantné výkonné počítače, ktoré zabezpečujú plynulý chod jednotky.

Vlastnosti

 • Minimálna dĺžka lineárneho vedenia: 1000mm.
 • Maximálna dĺžka lineárneho vedenia: nekonečná.
 • Maximálny počet synchronizovaných posuvných robotov: rádovo milióny.
 • Presný pohyb 0,01mm na 1m dĺžky.
 • Minimálna pohybová rýchlosť: 0,01mm (jeden krok na neobmedzený čas).
 • Maximálna pohybová rýchlosť: 167mm za 1s.
 • Napájanie s adaptabilným batériovým systémom, alebo sieťovým adaptérom.
 • Hmotnosť lineárneho vedenia: 3Kg.
 • Hmotnosť pohybovej robotickej jednotky: zatiaľ neznáma.
 • 2* LAN
 • WIFI
 • Ovládanie grafického prostredia z webového rozhrania.
 • Možnosť programovania pomocou inštrukčného súboru.
 • Alternatívne rozhranie pre kameru alebo iné riadiace systémy.
 • Robustné prevedenie z nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
 • Pancierové závity 3* 3/8 UNC.

Použitie

 • Natáčanie na vysokých budovách, alebo v korunách vysokých stromov.
 • Polohovacie zariadenie na prieskum hlbín Zeme.
 • Zdvíhacie zariadenia pre stavebný priemysel.
 • Dodávacia jednotka pre vojenské použitie.
 • Výťahový systém pre výskum.
 • Výťahy pre ľudí.

TriloBITE 2560 PRO
zahrnutý do ECS-0

TriloBITE 2560 PRO je univerzálny riadiaci modul určený pre automatizáciu a robotiku, vyrobený v EUES LABORATORY. Je to systém vyvinutý priamo pre projekt ECS-0, neskôr sa však jeho vývoj zameral na vývoj univerzálnejšieho systému. Je navrhnutý pre univerzálne použitie a pre potreby profesionálnych a spoľahlivých systémov.

Jadrom modulu je populárny mikrokontrolér ATmega2560, ktorý počtom svojich vnútorných periférií, ktoré sú všetky prístupné cez konektory, umožňuje použitie v širokej škále technológií.