EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

Výskum v laboratóriu EUES LABoratory je zameraný na postupné zlepšovanie a vývoj nekonvenčných aplikácií.

Naša inštitúcia sa zaoberá komplexným návrhom presných elektromechanických a softvérových systémov s dôrazom na nekonvenčné techniky.

EUES LAB bol založený v roku 2012 a inšpiroval sa významnými svetovými vedeckými a výskumnými inštitúciami.

Zakladateľom EUES LAB je Ivan Mahdík.