EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

Mikrokontrolér so 100% ATmega2560

TriloBITE 2560 PRO

  • MCU ATmega2560
  • 100% dostupné porty
  • interné LDO zdroje 3V3 a 5V
  • externý zdroj od 1,8V
  • vymeniteľný kryštál

Nekonečný kamerový slider

ECS-0

Nekonečný robotický slider pre filmový priemysel, výskum, medicínu a vojenské použitie.

Led displej 1024pix

DLM3232

  • 8-bitová dátová zbernica
  • analógová regulácia jasu