EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

EUES LAB

(Experimentally Unconventional Electronics Systems LABoratory)

Elektronika do Ultra Vysokého Vákua (UHV)

Elektronika do LiteScope™ od NenoVision

 • UHV kompatibilné materiály
 • Presné riadenie signálov
 • Kompaktný dizajn
 • Riadenie nákladov dizajnom

Mikrokontrolér so 100% ATmega2560

TriloBITE 2560 PRO

 • MCU ATmega2560
 • 100% dostupné porty
 • interné LDO zdroje 3V3 a 5V
 • externý zdroj od 1,8V
 • vymeniteľný kryštál

Led displej 1024pix

DLM3232

 • 8-bitová dátová zbernica
 • analógová regulácia jasu